20210518 Buddha's Birthday Celebration 佛誕慶祝活動
DSC_2184
DSC_2215
DSC_6476
DSC_6559
20210518-2
DSC_6483
DSC_2161
DSC_6518
DSC_2198_1
DSC_6452
DSC_6434
DSC_2207
DSC_2203_1
DSC_6491
DSC_6519
DSC_6529_1
DSC_6539
DSC_6526
DSC_6443
DSC_6555
DSC_6583
20210518-1
DSC_2415
DSC_6601
DSC_6632
DSC_6646
DSC_6648
DSC_6676